Acte necesare pentru obtinerea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului

Mai jos aveti o lista cu ce acte sunt necesare pentru CIC (Concediu de ingrijire a copilului):

 • cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
 • actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • livret de familie (copie si original);
 • adeverinta eliberata de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:
  1. a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,
  2. nivelul lunar al acestora,
  3. prima si ultima zi de concediu de maternitate,
  4. data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,
  5. prima zi de concediu de cresterea copilului;

  sau dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;

  sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;

  sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;

 • dovada eliberata de autoritatile competente sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului; in cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activitatii (original sau copie conform cu originalul);

  sau adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;

 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar – extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank si ING Bank pe numele solicitantului;
 • Alte acte solicitate dupa caz.

Cererea se depune la DGASPC de care apratine solicitantul.

Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005 trebuie sa comunice AGENTIA PENTRU PLATI sI INSPECTIE SOCIALA orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestora.

Bookmark the permalink.

Comments are closed